stenök türler

stenök türler İng. stenoeicous species

Ekolojik valansları zayıf olan ve ancak belirli hayat koşullarında yaşayabilen türler.


stenök türler için benzer kelimeler


stenök türler, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 't', 'e', 'n', 'ö', 'k', ' ', 't', 'ü', 'r', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
stenök türler kelimesinin tersten yazılışı relrüt könets diziliminde gösterilir.