su ürünleri girişimcisi

su ürünleri girişimcisi İng. enterprising fisherman

Su ürünleri yetiştiricilik tesisi kurmak isteyen, kuran ve işleten gerçek ve tüzel kişilik, su ürünleri müteşebbisi, su ürünleri yatırımcısı.


su ürünleri girişimcisi için benzer kelimeler


su ürünleri girişimcisi, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'u', ' ', 'ü', 'r', 'ü', 'n', 'l', 'e', 'r', 'i', ' ', 'g', 'i', 'r', 'i', 'ş', 'i', 'm', 'c', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
su ürünleri girişimcisi kelimesinin tersten yazılışı isicmişirig irelnürü us diziliminde gösterilir.