sülfür

sülfür Fr. sulfure

a. kim. Kükürdün başka bir elementle yaptığı bileşik.


sülfür İng. sulphur

Kükürt.


sülfür için benzer kelimeler


sülfür, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ü', 'l', 'f', 'ü', 'r', şeklindedir.
sülfür kelimesinin tersten yazılışı rüflüs diziliminde gösterilir.