hidrojen sülfür

hidrojen sülfür İng. hydrogen sulfid, hydrogen sulphide

Formülü H2S, k.n. 59,6 °C olan, suda çok çözünen, çürük yumurta kokusunda, sulu çözeltisi nitel analizde, ağır metallerin çöktürülmesinde kullanılan renksiz bir gaz.


hidrojen sülfür İng. hydrogen sulfur

Elektron transfer zincirinde sitokrom c oksidaz kompleksinden oksijene elektron transferini engelleyen madde.


hidrojen sülfür için benzer kelimeler


hidrojen sülfür, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'i', 'd', 'r', 'o', 'j', 'e', 'n', ' ', 's', 'ü', 'l', 'f', 'ü', 'r', şeklindedir.
hidrojen sülfür kelimesinin tersten yazılışı rüflüs nejordih diziliminde gösterilir.