hidrojen sülfür gazı

hidrojen sülfür gazı İng. hydrogen sulfide gas

Yanıcı, toksik, renksiz, bozulmuş yumurtaya benzer kokusu olan gaz.


hidrojen sülfür gazı için benzer kelimeler


hidrojen sülfür gazı, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'i', 'd', 'r', 'o', 'j', 'e', 'n', ' ', 's', 'ü', 'l', 'f', 'ü', 'r', ' ', 'g', 'a', 'z', 'ı', şeklindedir.
hidrojen sülfür gazı kelimesinin tersten yazılışı ızag rüflüs nejordih diziliminde gösterilir.