surat

surat Ar. ¹°ret

a. 1. Yüz (II): “Neredense suratına bir de sinek musallat olmuştu.” -A. İlhan. 2. mec. Somurtkanlık, asık yüzlülük. 3. mec. Soğuk davranma: “Ne vurdumduymaz misafirdi bunlar, ne surattan anlıyorlardı ne rumuzdan ne kinayeden.” -H. R. Gürpınar.


surat

Resim, fotoğraf


surat

Peynirin sarı renkli suyu.


surat

Fotoğraf, resim.


surat

< Ar. sûret: 1. Yüz. 2. Fotoğraf. 3. Asık yüzlülük


surat için benzer kelimeler


surat, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'u', 'r', 'a', 't', şeklindedir.
surat kelimesinin tersten yazılışı tarus diziliminde gösterilir.