askın surat

askın surat

a. Asık suratlı: “Bu mektubu yazmak için askın surat girdiğim yazı odasından içim gülerek çıktım.” -F. R. Atay.


askın surat için benzer kelimeler


askın surat, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'k', 'ı', 'n', ' ', 's', 'u', 'r', 'a', 't', şeklindedir.
askın surat kelimesinin tersten yazılışı tarus nıksa diziliminde gösterilir.