askın

askın

Akarsuların kaynak düzeyi: Askını yüksek sular hızlı akar.


askın için benzer kelimeler


askın, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'k', 'ı', 'n', şeklindedir.
askın kelimesinin tersten yazılışı nıksa diziliminde gösterilir.