asık surat

asık surat

sf. Asık suratlı.


asık surat için benzer kelimeler


asık surat, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'ı', 'k', ' ', 's', 'u', 'r', 'a', 't', şeklindedir.
asık surat kelimesinin tersten yazılışı tarus kısa diziliminde gösterilir.