yüzü asık

yüzü asık

sf. Somurtkan, küskün (kimse).


yüzü asık için benzer kelimeler


yüzü asık, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'ü', 'z', 'ü', ' ', 'a', 's', 'ı', 'k', şeklindedir.
yüzü asık kelimesinin tersten yazılışı kısa üzüy diziliminde gösterilir.