sürekli rastsal değişken

sürekli rastsal değişken İng. continuous random variable

sürekli rastsal değişken için benzer kelimeler


sürekli rastsal değişken, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ü', 'r', 'e', 'k', 'l', 'i', ' ', 'r', 'a', 's', 't', 's', 'a', 'l', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'k', 'e', 'n', şeklindedir.
sürekli rastsal değişken kelimesinin tersten yazılışı nekşiğed lastsar ilkerüs diziliminde gösterilir.