sürekli seçkisiz değişken

sürekli seçkisiz değişken İng. continuous random variable

Ayırtık olmayan seçkisiz değişken, a. bk. seçkisiz değişken.


sürekli seçkisiz değişken için benzer kelimeler


sürekli seçkisiz değişken, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ü', 'r', 'e', 'k', 'l', 'i', ' ', 's', 'e', 'ç', 'k', 'i', 's', 'i', 'z', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'k', 'e', 'n', şeklindedir.
sürekli seçkisiz değişken kelimesinin tersten yazılışı nekşiğed zisikçes ilkerüs diziliminde gösterilir.