ayırtık seçkisiz değişken

ayırtık seçkisiz değişken İng. discrete random variable

Tanım kümesi sonlu olan ve bu küme içindeki her bir noktaya, bunların toplamı bire eşit olmak koşuluyla, birer eksisiz sayı karşılık getiren işlev. a. bk. seçkisiz değişken.


ayırtık seçkisiz değişken için benzer kelimeler


ayırtık seçkisiz değişken, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'ı', 'r', 't', 'ı', 'k', ' ', 's', 'e', 'ç', 'k', 'i', 's', 'i', 'z', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'k', 'e', 'n', şeklindedir.
ayırtık seçkisiz değişken kelimesinin tersten yazılışı nekşiğed zisikçes kıtrıya diziliminde gösterilir.