yozlaşan rastsal değişken

yozlaşan rastsal değişken İng. degenerate random variable

yozlaşan rastsal değişken için benzer kelimeler


yozlaşan rastsal değişken, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'o', 'z', 'l', 'a', 'ş', 'a', 'n', ' ', 'r', 'a', 's', 't', 's', 'a', 'l', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'k', 'e', 'n', şeklindedir.
yozlaşan rastsal değişken kelimesinin tersten yazılışı nekşiğed lastsar naşalzoy diziliminde gösterilir.