sürer duru

sürer duru İng. steady state

Açık dizgede, giren ve çıkan özdek erke niceliklerinin düzenlenmesiyle elde edilerek, dizge içi derişiklik, sıcaklık gibi yeğinsel nicelikleri değişmez tutan devingen duru.


sürer duru için benzer kelimeler


sürer duru, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ü', 'r', 'e', 'r', ' ', 'd', 'u', 'r', 'u', şeklindedir.
sürer duru kelimesinin tersten yazılışı urud rerüs diziliminde gösterilir.