sürer durum

sürer durum

a. Yürürlükte bulunan antlaşmalara göre olması gereken veya süregelen durum, statüko.


sürer durum İng. steady state

sürer durum için benzer kelimeler


sürer durum, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ü', 'r', 'e', 'r', ' ', 'd', 'u', 'r', 'u', 'm', şeklindedir.
sürer durum kelimesinin tersten yazılışı murud rerüs diziliminde gösterilir.