sürer durum dağılımı

sürer durum dağılımı İng. steady-state distribution

sürer durum dağılımı için benzer kelimeler


sürer durum dağılımı, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ü', 'r', 'e', 'r', ' ', 'd', 'u', 'r', 'u', 'm', ' ', 'd', 'a', 'ğ', 'ı', 'l', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
sürer durum dağılımı kelimesinin tersten yazılışı ımılığad murud rerüs diziliminde gösterilir.