Svedberg birimi, S

Svedberg birimi, S İng. Svedberg unit

Ültrasantrifüjde molekül ağırlığı ve büyüklüğünü dolaylı olarak ölçmede kullanılan bir partikülün çökme oranı birimi.


Svedberg birimi, S için benzer kelimeler


Svedberg birimi, S, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, S harfi ile başlar, S harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'S', 'v', 'e', 'd', 'b', 'e', 'r', 'g', ' ', 'b', 'i', 'r', 'i', 'm', 'i', ',', ' ', 'S', şeklindedir.
Svedberg birimi, S kelimesinin tersten yazılışı S ,imirib grebdevS diziliminde gösterilir.