ta`limâtnâme

ta`limâtnâme

yönetmelik.


ta`limâtnâme, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', '`', 'l', 'i', 'm', 'â', 't', 'n', 'â', 'm', 'e', şeklindedir.
ta`limâtnâme kelimesinin tersten yazılışı emântâmil`at diziliminde gösterilir.