tabela

tabela İt. tabella

a. (tabe'la, l ince okunur) 1. Üzerinde tanıtıcı, belirtici bir yazı, açıklama, işaret veya resim bulunan, tahta veya sac parçası, levha: “Birinci kata çıkıyorum, tabelalara bakıyorum, aradığımı bulamıyorum.” -R. H. Karay. 2. Hastane, yatılı okul, askerî birlik gibi toplu yemek verilen yerlerde, günlük yemek için çıkarılan erzakın türünü, miktarını gösteren çizelge. 3. Hastanelerde her hastanın gündelik yemek ve ilacının yazıldığı kâğıt.


tabela İng. sign, board

Tecimevi, iş yerlerinin kapılarına asılan ve yapılan iş çeşidi ile bu işe ilişkin özel ve tüzel kişi iyeliğini kapsayan göstergeç.


tabela için benzer kelimeler


tabela, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'b', 'e', 'l', 'a', şeklindedir.
tabela kelimesinin tersten yazılışı alebat diziliminde gösterilir.