tablahanı

tablahanı

Ahırlarda yem koymaya yarayan özel yer.


tablahanı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'b', 'l', 'a', 'h', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
tablahanı kelimesinin tersten yazılışı ınahalbat diziliminde gösterilir.