tabukladı

tabukladı

Aferin : Tabukladı bu işi iyi yaptın.


tabukladı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'b', 'u', 'k', 'l', 'a', 'd', 'ı', şeklindedir.
tabukladı kelimesinin tersten yazılışı ıdalkubat diziliminde gösterilir.