tadalma organı

tadalma organı Osm. uzv-u zaika

(biyoloji)


tadalma organı için benzer kelimeler


tadalma organı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'd', 'a', 'l', 'm', 'a', ' ', ' ', 'o', 'r', 'g', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
tadalma organı kelimesinin tersten yazılışı ınagro amladat diziliminde gösterilir.