tahakkuk etmiş faiz

tahakkuk etmiş faiz İng. accured interest

Alacak hakkı doğmuş ancak henüz tahsil edilmemiş faiz.


tahakkuk etmiş faiz için benzer kelimeler


tahakkuk etmiş faiz, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'h', 'a', 'k', 'k', 'u', 'k', ' ', 'e', 't', 'm', 'i', 'ş', ' ', 'f', 'a', 'i', 'z', şeklindedir.
tahakkuk etmiş faiz kelimesinin tersten yazılışı ziaf şimte kukkahat diziliminde gösterilir.