tahinî

tahinî Ar. µa§³n³

a. (tahi:ni:) 1. Tahin rengi. 2. sf. Bu renkte olan.


tahinî, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, î harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'h', 'i', 'n', 'î', şeklindedir.
tahinî kelimesinin tersten yazılışı înihat diziliminde gösterilir.