tahtasakal

tahtasakal

Gür sakallı.


tahtasakal, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'h', 't', 'a', 's', 'a', 'k', 'a', 'l', şeklindedir.
tahtasakal kelimesinin tersten yazılışı lakasathat diziliminde gösterilir.