tanecikli tabaka

tanecikli tabaka Lat. stratum granulosum

(Lat: stratum: kat; granulum: tanecik) Üst derinin (epidermis) üreyen tabakası (stratum germinativum) üzerinde hücrelerinin sitoplazmasında keratohiyalin tanecikleri bulunan tabaka. Granüllü tabaka.


tanecikli tabaka Lat. stratum granulosum

Üst derinin üreyen tabakası üzerinde hücrelerinin sitoplazmasında keratohiyalin tanecikleri bulunan tabaka, stratum granulosum.


tanecikli tabaka için benzer kelimeler


tanecikli tabaka, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'n', 'e', 'c', 'i', 'k', 'l', 'i', ' ', 't', 'a', 'b', 'a', 'k', 'a', şeklindedir.
tanecikli tabaka kelimesinin tersten yazılışı akabat ilkicenat diziliminde gösterilir.