tanecili ak yuvar yitimi

tanecili ak yuvar yitimi Fr. Agranulocytose=Aneutropbilia

tanecili ak yuvar yitimi için benzer kelimeler


tanecili ak yuvar yitimi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'n', 'e', 'c', 'i', 'l', 'i', ' ', 'a', 'k', ' ', 'y', 'u', 'v', 'a', 'r', ' ', 'y', 'i', 't', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
tanecili ak yuvar yitimi kelimesinin tersten yazılışı imitiy ravuy ka ilicenat diziliminde gösterilir.