tapkın

tapkın

Sarkık, düşük : Sıpaların kulakları tapkın kalmasın, dikleşsin diye uçlarından birbirine dikilir.


tapkın

Görevli.


tapkın için benzer kelimeler


tapkın, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'p', 'k', 'ı', 'n', şeklindedir.
tapkın kelimesinin tersten yazılışı nıkpat diziliminde gösterilir.