tarifname

tarifname Ar. ta¤r³f + Far. n¥me

a. (ta:rifna:me) esk. Bir işin yapılışını, bir aletin çalışmasını açıklayan yazı veya broşür.


tarifname, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'r', 'i', 'f', 'n', 'a', 'm', 'e', şeklindedir.
tarifname kelimesinin tersten yazılışı emanfirat diziliminde gösterilir.