taşakkapan

taşakkapan

Bukalemun.


taşakkapan, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'ş', 'a', 'k', 'k', 'a', 'p', 'a', 'n', şeklindedir.
taşakkapan kelimesinin tersten yazılışı napakkaşat diziliminde gösterilir.