taşgör

taşgör Fr. Lithoscope

taşgör, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'ş', 'g', 'ö', 'r', şeklindedir.
taşgör kelimesinin tersten yazılışı rögşat diziliminde gösterilir.