taşınır değerler borsası

taşınır değerler borsası İng. stock exchange

Tecimcilerin taşınır mallar üzerindeki gerekli işlemleri yapmak üzere toplandıkları yer.


taşınır değerler borsası için benzer kelimeler


taşınır değerler borsası, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'ş', 'ı', 'n', 'ı', 'r', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', 'l', 'e', 'r', ' ', 'b', 'o', 'r', 's', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
taşınır değerler borsası kelimesinin tersten yazılışı ısasrob relreğed rınışat diziliminde gösterilir.