taşınmaz mal tutusu

taşınmaz mal tutusu İng. mortgage

Taşınmaz malın inanca olarak borç karşılığı tutulanması.


taşınmaz mal tutusu için benzer kelimeler


taşınmaz mal tutusu, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'ş', 'ı', 'n', 'm', 'a', 'z', ' ', 'm', 'a', 'l', ' ', 't', 'u', 't', 'u', 's', 'u', şeklindedir.
taşınmaz mal tutusu kelimesinin tersten yazılışı usutut lam zamnışat diziliminde gösterilir.