taşkın

taşkın

sf. 1. Taşmış bir durumda olan. 2. a. Su baskını, seylap, feyezan. 3. mec. Aşırı: “Bu yüz neşeli değil, taşkın denecek kadar mutlu idi.” -T. Buğra.


taşkın

Azmış, gözü dönmüş.


taşkın İng. flooding

Akarsuyun kabarma sırasında yatağından taşarak geniş alanları su altında bırakması, bk. kabarık su.


taşkın Fr. Hypercatalectique

Dizenin ölçüsünü aşan fazla hecesi veya adımı olan (dize).


Taşkın Köken: T.

Cinsiyet: Erkek 1. Coşkulu, coşkun. 2. Su baskını.


Taşkın

Ağrı ili, Sarısu bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


taşkın için benzer kelimeler


taşkın, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'ş', 'k', 'ı', 'n', şeklindedir.
taşkın kelimesinin tersten yazılışı nıkşat diziliminde gösterilir.