taşyuvar

taşyuvar İng. litosphére

Üstü granitten altı bazalttan yapılı, 20-60 km. kalınlıkta yerin dış bölümü.


Taşyuvar Osm. litosfer

bk. yerkabuğu.


taşyuvar, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'ş', 'y', 'u', 'v', 'a', 'r', şeklindedir.
taşyuvar kelimesinin tersten yazılışı ravuyşat diziliminde gösterilir.