tavatir

tavatir

Bitek toprak.


tavatir

1. Söylenti, abartılı söz, dedikodu. 2. Şaşılacak durumda, yaman.


tavatir için benzer kelimeler


tavatir, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'v', 'a', 't', 'i', 'r', şeklindedir.
tavatir kelimesinin tersten yazılışı ritavat diziliminde gösterilir.