tavşan ayaklı (dirikler)

tavşan ayaklı (dirikler) Fr. Lagopède

tavşan ayaklı (dirikler) için benzer kelimeler


tavşan ayaklı (dirikler), 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'v', 'ş', 'a', 'n', ' ', 'a', 'y', 'a', 'k', 'l', 'ı', ' ', '(', 'd', 'i', 'r', 'i', 'k', 'l', 'e', 'r', ')', şeklindedir.
tavşan ayaklı (dirikler) kelimesinin tersten yazılışı )relkirid( ılkaya naşvat diziliminde gösterilir.