tavşan dağa küsmüş de dağın haberi olmamış

tavşan dağa küsmüş de dağın haberi olmamış

“önemsiz kişi, önemli kişiye küsse önemli kişinin umurunda bile olmaz” anlamında kullanılan bir söz.


tavşan dağa küsmüş de dağın haberi olmamış için benzer kelimeler


tavşan dağa küsmüş de dağın haberi olmamış, 42 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'v', 'ş', 'a', 'n', ' ', 'd', 'a', 'ğ', 'a', ' ', 'k', 'ü', 's', 'm', 'ü', 'ş', ' ', 'd', 'e', ' ', 'd', 'a', 'ğ', 'ı', 'n', ' ', 'h', 'a', 'b', 'e', 'r', 'i', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'm', 'ı', 'ş', şeklindedir.
tavşan dağa küsmüş de dağın haberi olmamış kelimesinin tersten yazılışı şımamlo irebah nığad ed şümsük ağad naşvat diziliminde gösterilir.