taze kümes kanatlısı eti

taze kümes kanatlısı eti İng. fresh poultry meat

Tüyler, baş, ayak ve bağırsaklar hariç, kümes kanatlıları karkasının tümü, bir kısmı veya bunların bir birleşimleri olan ürün, kanatlı eti, tavuk eti.


taze kümes kanatlısı eti için benzer kelimeler


taze kümes kanatlısı eti, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'z', 'e', ' ', 'k', 'ü', 'm', 'e', 's', ' ', 'k', 'a', 'n', 'a', 't', 'l', 'ı', 's', 'ı', ' ', 'e', 't', 'i', şeklindedir.
taze kümes kanatlısı eti kelimesinin tersten yazılışı ite ısıltanak semük ezat diziliminde gösterilir.