tecim engelleri

tecim engelleri İng. trade barriers

Gümrük vergilerinin arttırılması, dış ülkelerden satın alınacak malların sınırlandırılması ve benzeri engeller.


tecim engelleri için benzer kelimeler


tecim engelleri, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'c', 'i', 'm', ' ', 'e', 'n', 'g', 'e', 'l', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
tecim engelleri kelimesinin tersten yazılışı irellegne micet diziliminde gösterilir.