giriş engelleri

giriş engelleri İng. entry barriers, barriers to entry

Firmaların bir endüstri veya piyasaya girişini zor ve maliyetli hale getiren her türlü unsur.


giriş engelleri için benzer kelimeler


giriş engelleri, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'i', 'r', 'i', 'ş', ' ', 'e', 'n', 'g', 'e', 'l', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
giriş engelleri kelimesinin tersten yazılışı irellegne şirig diziliminde gösterilir.