kasıtlı giriş engelleri

kasıtlı giriş engelleri İng. deliberate entry barriers, intentional entry barriers

Aksak rekabet piyasalarında firmaların sınır limit fiyat uygulaması gibi bilinçli olarak seçtikleri yöntemlerle yeni firmaların piyasa girişini engellemesi.


kasıtlı giriş engelleri için benzer kelimeler


kasıtlı giriş engelleri, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 's', 'ı', 't', 'l', 'ı', ' ', 'g', 'i', 'r', 'i', 'ş', ' ', 'e', 'n', 'g', 'e', 'l', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
kasıtlı giriş engelleri kelimesinin tersten yazılışı irellegne şirig ıltısak diziliminde gösterilir.