tecim

tecim

a. esk. Ticaret.


tecim

bk. ticaret


tecim İng. commerce, trade, trading

İşlenmemiş, işlenmiş, yapılmamış, taşınır, durağan mal alım ve satımı. Kira ve kiralama, çeşitli olaylarda gerçekleşen kırılma ve dökülmenin onarımına, uğraşı edinilmek koşuluyla seyretme, eğlence yerleri açarak çalıştırma ve benzeri kazanç sağlayacak işlerle uğraşma.


tecim İng. commerce

Bireylerin, toplumsal kümelerin ya da toplumların kâr elde etme amacıyla giriştikleri her türlü mal değişimi.


Tecim Köken: T.

Cinsiyet: Erkek Ticaret.


Tecim İng. Commerce

tecim için benzer kelimeler


tecim, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'c', 'i', 'm', şeklindedir.
tecim kelimesinin tersten yazılışı micet diziliminde gösterilir.