tecim simgesi

tecim simgesi İng. symbol, sigle

Tecim eşyası ve malını yapan kişi ya da işletmenin adını derleyen sözcüklerin ilk harfleri bir araya getirilerek yapılan adlama. (Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Ali, Hamit ve Kemal'in kurdukları tecim ortaklığına (AHK) demeleri gibi).


tecim simgesi için benzer kelimeler


tecim simgesi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'c', 'i', 'm', ' ', 's', 'i', 'm', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
tecim simgesi kelimesinin tersten yazılışı isegmis micet diziliminde gösterilir.