tecim yazılıkları

tecim yazılıkları İng. account books

Tecim işleriyle uğraşanların tecim yasasına göre tutmakla zorunlu bulundukları yazılıklar.


tecim yazılıkları için benzer kelimeler


tecim yazılıkları, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'c', 'i', 'm', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 'l', 'ı', 'k', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
tecim yazılıkları kelimesinin tersten yazılışı ıralkılızay micet diziliminde gösterilir.