arakoruncak yazılıkları

arakoruncak yazılıkları İng. warehouse books

Arakoruncağa giren ve çıkan nesnelerin durumlarını izlemek üzere düzenlenen yazılıklar.


arakoruncak yazılıkları için benzer kelimeler


arakoruncak yazılıkları, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'a', 'k', 'o', 'r', 'u', 'n', 'c', 'a', 'k', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 'l', 'ı', 'k', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
arakoruncak yazılıkları kelimesinin tersten yazılışı ıralkılızay kacnurokara diziliminde gösterilir.