tedavi

tedavi Ar. ted¥v³

a. (teda:vi:) 1. İlaç vb. ile hastalığı iyi etme, iyileştirme, sağaltım, sağaltma, terapi: “Doktorlar hastaları tedavi için perhiz verir, bıçak, ilaç kullanırlar.” -M. Kaplan. 2. mec. Aksayan bir şeyi düzeltme, iyileştirme.


tedavi İng. treatment, therapy

Hastayı iyileştirme, sağaltım, terapi.


tedâvi

(< Ar. tedâvî) tedavi


tedavi için benzer kelimeler


tedavi, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'd', 'a', 'v', 'i', şeklindedir.
tedavi kelimesinin tersten yazılışı ivadet diziliminde gösterilir.