tek-tek çekirdekler

tek-tek çekirdekler İng. odd-odd nuclei

Tek sayıda öneldik ile tek sayıda ılıncıktan oluşan çekirdekler.


tek-tek çekirdekler için benzer kelimeler


tek-tek çekirdekler, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'k', '-', 't', 'e', 'k', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'r', 'd', 'e', 'k', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
tek-tek çekirdekler kelimesinin tersten yazılışı relkedrikeç ket-ket diziliminde gösterilir.