tekâmül

tekâmül Ar. tek¥mul

a. (tekâ:mül) esk. 1. Olgunluk, olgunlaşma. 2. Gelişim, gelişme: “Bu derece intibak kabiliyeti, tekâmül kuvveti olan dinamik bir millet olmasak mahvolurduk.” -O. S. Orhon. 3. biy. Evrim.


tekâmül için benzer kelimeler


tekâmül, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'k', 'â', 'm', 'ü', 'l', şeklindedir.
tekâmül kelimesinin tersten yazılışı lümâket diziliminde gösterilir.